Over Veld-Zicht

melk­veehouderij • kinder­opvang • woon­zorg • coaching

Graag vertellen wij u iets over onszelf. Wij zijn Hein en Petra Blom, woonachtig én werkzaam op Veld-Zicht. Veld-Zicht is de boerderij/de plek waar we met veel plezier en passie mogen wonen, werken en geni­eten samen met onze kinderen Nick, Maaike, Joris en Laura.

Veld-Zicht is al meerdere gener­aties een Melk­veehouderij bedrijf welke wij combineren met verschil­lende activiteiten zoals Agrarische Kinder­opvang, een Coach­prak­tijk en een Woon­zorg voor mensen met dementie. De kinder­opvang biedt plaats voor 30 kinderen per dag in de leeftijd 0 tot 4 jaar en de woon­zorg heeft plaats voor 16 bewoners. Dit doen wij samen met een profes­sioneel, verant­wo­ordelijk, zelf organ­is­erend en enthou­siast team, waar we erg trots op zijn. Vanuit de gedachte dat we mogen delen van alles wat Veld-Zicht ons biedt met haar prachtige landelijke ligging.

Wij zijn nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op en rond Veld-Zicht.

Hein is o.a. verant­wo­ordelijk voor het verzorgen van het vee en het bewerken van het land. De melk­veehouderij is de oorsprong en de kern van ons bedrijf. Hieromheen zijn de kinder­opvang en de woon­zorg ontwikkeld. Hein heeft passie voor zijn vak en geniet dagelijks van de bedri­jvigheid die dit met zich mee brengt en deelt dit graag met de mensen om hem heen.

Petra is o.a. verant­wo­ordelijk voor de directe leiding aan de kinder­opvang en de woon­zorg. Betekenis geven aan alles wat we doen is haar passie. Daar­naast is zij werkzaam als (ondernemers)coach vanuit haar eigen coachpraktijk.

Wij hopen dat we door wie we zijn en door wat we doen, waarde toe mogen voegen aan alles en iedereen betrokken bij Veld-Zicht!

Een hartelijke groet,

Hein en Petra Blom

Meer weten over Veld-Zicht?

Neem geheel vrijbli­jvend contact met ons op!

Hein en Petra Blom | Veld-Zicht

Geluk vermenig­vuldigt zich wanneer je het met iemand deelt

Geluk vermenigvuldigt zich wanneer je het met iemand deelt | Veld-Zicht