Op boerderij Veld-Zicht

Een paar takken en een oud laken,
daar kan je prima een tent van maken.
Soep maak je van water, zand en gras,
lekker even stampen in een plas.
Geeft niet, we hebben laarzen aan,
zo kunnen we ons lekker laten gaan.
De dieren af en toe verwennen,
en heel hard het land in rennen.
Even uitrusten in de schuur,
daar loopt een spin­netje langs de muur.
Even praten met het konijn,
wat is het heer­lijk om op de boerderij te zijn.

Melkveehouderij Veld-Zicht

Melk­veehouderij 

Melkveebedrijf Veld-Zicht ligt aan de Hekendorpse Buurt, een prachtige weg die voert langs de rivier de Hollandse IJssel. De melk­veehouderij biedt in een ruime duurzame stal (gebouwd in 2012) op dit moment plaats aan ruim 80 melkkoeien met een door­groeimo­gelijkheid naar 140 melkkoeien. De koeien kunnen 24 uur per dag meerdere malen gemolken worden in een melkrobot op een tijd­stip welke zij zelf bepalen.

De meest “natuur­lijke” kinder­opvang voor úw kind!

Veld-Zicht biedt 5 werkdagen per week opvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar op de boerderij. Kinder­opvang Veld-Zicht is aanges­loten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinder­opvang). Dat betekent dat wij werken volgens een peda­gogische visie die deel uitmaakt van een kwaliteitssys­teem dat speciaal voor kinder­opvang op de boerderij is ontwikkeld. 

Kinderopvang Veld-Zicht
Woonzorg Veld-Zicht

Je wordt niet ouder,
je neemt toe in waarde!

Medio 2021 opent Veld-Zicht de woon­zorg welke plaats biedt aan 16 mensen met dementie. Veld-Zicht biedt bewoners een thuis. Naast het verlenen van zorg door gekwal­i­ficeerde medew­erkers, biedt Veld-Zicht ook veilige zorg. De apparte­menten en twee huiskamers bieden een huiselijke sfeer, waar medew­erkers en vrijwilligers zoveel als mogelijk een situ­atie zoals thuis nastreven.

Soms is loslaten veel krachtiger dan verdedigen of vasthouden

Als ondernemer van Veld-Zicht (Melk­veehouderij, Kinder­opvang en Woon­zorg) heb ik ervaring omtrent onder­nemer­schap en het werken met verschil­lende teams. Dit maakt dat ik me goed kan verplaatsen in coachvragen op het gebied van onder­nemer­schap, leid­inggeven en teams.

Petra Blom | Veld-Zicht