De meest “natuur­lijke” kinder­opvang voor úw kind!

Veld-Zicht biedt 5 werkdagen per week opvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar op de boerderij. Kinder­opvang Veld-Zicht is aanges­loten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinder­opvang). Dat betekent dat wij werken volgens een peda­gogische visie die deel uitmaakt van een kwaliteitssys­teem dat speciaal voor kinder­opvang op de boerderij is ontwikkeld.

Veld-Zicht is een klein­schalige kinder­opvang die plaats biedt aan 30 kinderen per dag in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar verdeeld in een baby/dreumesgroep en een peuter­groep. In totaal werken er 6 peda­gogisch medew­erkers per dag (4 op baby/dreumesgroep en 2 op de peutergroep)

Binnen kinderdagverblijf “Veld-Zicht” wordt het peda­gogisch beleid van de VAK gehanteerd. In de prak­tijk betekent dit dat de peda­gogisch medew­erkers de kinderen op een posi­tieve, indi­viduele en respectvolle manier benaderen en hen zowel letter­lijk als figu­urlijk de ruimte geven om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo ervaringen op te doen. Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd bij hen voelen en zich daar­door opti­maal kunnen ontwikkelen.

Veld-Zicht is landelijk gelegen en beschikt over een ruime uitda­gende buiten­ruimte welke nauw verw­even is met het agrarische bedrijf. Vanuit de weten­schap en onze ervaringen komen de laatste jaren steeds duidelijker signalen naar voren dat de mens tegen­wo­ordig (te) ver van de natuur en haar ritmes en natu­ur­wetten lijkt te zijn. Uit diverse onder­zoeken blijkt dan ook dat kinderen zich, in regel­matig contact met de natuur en natuur­lijke elementen, gezonder en even­wichtiger kunnen ontwikkelen. Dit alles is uitge­breid beschreven in ons peda­gogisch beleid. Deze ligt ter inzage op de kinder­opvang. Vraag hier gerust naar!

Kinderopvang Veld-Zicht
Kinderopvang Veld-Zicht
Kinderopvang Veld-Zicht

Docu­menten en links

Het peda­gogisch beleid en het peda­gogisch werk­plan liggen ter inzage op onze locatie. Zo ook het gezond­heid en veiligheid beleid en werk­plan. Maak gebruik van de links om o.a. het GGD rapport in te zien. Ook zijn alle belan­grijke docu­menten met betrekking tot de opvang te down­loaden als PDF.

  Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­beleid en de servicevoor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Kinder­opvang Veld-Zicht

  Hekendorpse Buurt 99
  3467 PC Hekendorp

  0348 — 567020
   kinderopvang@veld-zicht.nl

  Kinderopvang Veld-zicht is ISO 9001 gecertificeerd