Kinderopvang

Welkom bij kinderopvang Veld-Zicht!

Informatie over de kinderopvang  

Veld-zicht biedt 5 werkdagen per week kinderopvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar op de boerderij. Kinderopvang Veld-zicht is aangesloten bij de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang). Dat betekend dat wij werken volgens een pedagogische visie die deel uitmaakt van een kwaliteitssysteem dat speciaal voor kinderopvang op de boerderij is ontwikkeld.

Veld-zicht is een kleinschalige kinderopvang die plaats biedt aan 30 kinderen per dag in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar verdeeld in een baby/dreumesgroep en een peutergroep. In totaal werken er 6 pedagogisch medewerkers per dag (4 op baby/dreumesgroep en 2 op de peutergroep)

Binnen kinderdagverblijf “Veld-zicht” wordt het pedagogisch beleid van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) gehanteerd. In de praktijk betekent dit dat de pedagogisch medewerkers de kinderen op een positieve, individuele en respectvolle manier benaderen en hen zowel letterlijk als figuurlijk de ruimte geven om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo ervaringen op te doen. Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd bij hen voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen.

Kinderopvang Veld-zicht is landelijk gelegen en beschikt over een ruime uitdagende buitenruimte welke nauw verweven is met het agrarische bedrijf. Vanuit de wetenschap en onze ervaringen komen de laatste jaren steeds duidelijker signalen naar voren dat de mens tegenwoordig (te) ver van de natuur en haar ritmes en natuurwetten lijkt te zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dan ook dat kinderen zich, in regelmatig contact met de natuur en natuurlijke elementen, gezonder en evenwichtiger kunnen ontwikkelen. Dit alles is uitgebreid beschreven in ons pedagogisch beleid. Deze ligt ter inzage op de kinderopvang. Vraag hier gerust naar!  

Documenten en links

Documenten betreffende de werkwijze bij de kinderopvang

Het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan liggen ter inzage op onze locatie. Zo ook het gezondheid en veiligheid beleid en werkplan.

Link naar laatste GGD rapport: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=23731

AVG: I-04-privacy-statement-brief