Woon­zorg

Woon­voor­zie­ning voor mensen met dementie

Woon­zorg Veld-Zicht biedt 24 uurs zorg op basis van een indi­catie ZZP5 en heeft plaats voor 16 bewoners.

Veld-Zicht biedt bewo­ners een thuis. Naast het verlenen van zorg door gekwa­li­fi­ceerde mede­wer­kers, biedt Veld-Zicht ook veilige zorg.

De appar­te­menten en twee huis­ka­mers bieden een huise­lijke sfeer, waar mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers zoveel als moge­lijk een situ­atie zoals thuis nastreven.

Bewo­ners wordt niets in de weg gelegd om zich vrij door het gebouw te begeven. Ook kunnen de bewo­ners naar buiten en genieten van de lande­lijke omge­ving in de beleef­tuin alsmede van het inge­richte terras bij de twee huis­ka­mers. Naast de Woon­zorg ligt een sfeer­volle ontmoe­tings­ruimte. Hier worden dage­lijks acti­vi­teiten aange­boden en kunnen de bewo­ners even­tueel samen met bezoek een kop koffie of thee gaan drinken.

Er kan (onder bege­lei­ding) een bezoek gebracht worden aan de dieren die op het terrein aanwezig zijn, zoals koeien, geiten, kippen, paarden, varkens enz.

Wij moedigen de bewo­ners aan zo lang moge­lijk licha­me­lijk en gees­te­lijk actief te zijn.

Ook voor mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers schept Veld-Zicht een klimaat van fijn werken. Onze visie is dat als mede­wer­kers het naar hun zin hebben en onder­steund worden in het werk, dit ook terug te vinden is in de zorg en toewij­ding aan onze bewo­ners met als resul­taat een goede veilige kwali­teit van zorg.

Prettig en verzorgd wonen in het buitengebied

Meer weten? Neem geheel vrij­blij­vend contact met ons op! 

Meer weten over Woon­zorg Veld-Zicht?

Voor vragen of meer infor­matie neem geheel vrij­blij­vend contact met ons op!

    Deze website is bevei­ligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­be­leid en de servi­ce­voor­waarden van Google zijn van toepassing.