Woon­zorg

Woon­voorziening voor mensen met dementie

1 Juli 2021 opent Veld-Zicht de woon­zorg welke plaats biedt aan 16 mensen met dementie.

Veld-Zicht biedt bewoners een thuis. Naast het verlenen van zorg door gekwal­i­ficeerde medew­erkers, biedt Veld-Zicht ook veilige zorg.

De apparte­menten en twee huiskamers bieden een huiselijke sfeer, waar medew­erkers en vrijwilligers zoveel als mogelijk een situ­atie zoals thuis nastreven.

Bewoners wordt niets in de weg gelegd om zich vrij door het gebouw te begeven. Ook kunnen de bewoners naar buiten en geni­eten van de landelijke omgeving in de beleef­tuin waar leuke zitjes zijn ingericht alsmede van de ingerichte terrassen bij de twee huiskamers.

Er kan onder begelei­ding ook een bezoek gebracht worden aan de dieren die op het terrein aanwezig zijn, zoals koeien, geiten, kippen, paarden, varkens enz.

Wij moedigen de bewoners aan zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk actief te zijn.

Ook voor medew­erkers en vrijwilligers schept Veld-Zicht een klimaat van fijn werken. Onze visie is dat als medew­erkers het naar hun zin hebben en onder­s­teund worden in het werk, dit ook dit terug te vinden is in de zorg en toewi­jding aan onze bewoners met als resul­taat een goede veilige kwaliteit van zorg.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de real­isatie van de nieuw­bouw. We zien vol vertrouwen uit naar alles wat komen gaat en hopen op deze wijze vanuit Veld-Zicht nog meer van betekenis te kunnen zijn.

Prettig en verzorgd wonen in het buitengebied

Meer weten? Neem geheel vrijbli­jvend contact met ons op! 

Woonzorg Veld-Zicht voor mensen met dementie
Woonzorg Veld-Zicht
Woonzorg Veld-Zicht

Nieuw­bouw woon­zorg Veld-Zicht

Nieuwbouw Woonzorg Veld-Zicht
Nieuwbouw Woonzorg Veld-Zicht
Nieuwbouw Woonzorg Veld-Zicht
Nieuwbouw Woonzorg Veld-Zicht

Meer weten over Woon­zorg Veld-Zicht?

Voor vragen of meer infor­matie neem geheel vrijbli­jvend contact met ons op!

    Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­beleid en de servicevoor­waarden van Google zijn van toepassing.