Melkvee­houderij

Melk­vee­be­drijf Veld-Zicht ligt aan de Heken­dorpse Buurt, een prach­tige weg die voert langs de rivier de Hollandse IJssel. De melk­veehouderij biedt in een ruime duur­zame stal (gebouwd in 2012) op dit moment plaats aan ruim 80 melk­koeien met een door­groei­mo­ge­lijk­heid naar 140 melk­koeien. De koeien kunnen 24 uur per dag meer­dere malen gemolken worden in een melk­robot op een tijd­stip welke zij zelf bepalen.

Bij goed weer grazen de koeien in de weides rondom onze boer­derij. De kalfjes die geboren worden blijven tot 16 weken op de boer­derij. Daarna gaan ze naar een opfok­boer­derij in de buurt, waar ze dankzij goede verzor­ging sterk en groot mogen worden om vervol­gens als ze 2 jaar zijn weer terug te komen naar Veld-Zicht.

Naast het verzorgen van de koeien is er het land- en machi­ne­werk. In het voor­jaar en de zomer wordt er hard gewerkt om ook voor de winter genoeg gras te hebben voor de koeien. Dit gebeurt met veel verschil­lende machines die op hun beurt in het najaar en de winter om de nodige onder­houd vragen. Boer zijn is een prach­tige, afwis­se­lende baan!

De melk­veehouderij is voor ons het “boeren­leven” in de puurste vorm. Geen dag is hetzelfde. Het weer dat vaak het werk bepaald, met de handen en de voeten in de aarde, de neus in de frisse wind en waar (nieuw) leven en dood de werk­zaam­heden met regel­maat door­kruisen. Dit alles maakt dat je voelt dat je leeft. Wij vinden het een voor­recht om dit met jong en oud te mogen delen.

  Deze website is bevei­ligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­be­leid en de servi­ce­voor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Melk­veehouderij Veld-Zicht

  Heken­dorpse Buurt 99
  3467 PC Hekendorp

   Hein Blom
  06 — 23807177
  melkveehouderij@veld-zicht.nl