Coaching

In 2016 heb ik de Post Hbo opleiding Excellent Coachen op Practitionerniveau met succes afgerond. Hierop volgend heb ik in maart 2019 het diploma voor Senior Practitioner coach, gespecialiseerd op organisatie en teamcoaching mogen behalen.

Dit maakt dat ik individuele coaching en team & organisatie coaching aan kan bieden.

De ervaring die ik op heb mogen doen en nog steeds op mag doen als leidinggevende en ondernemer maakt dat ik me goed kan verplaatsen in coachvragen op het gebied van ondernemerschap, leidinggeven en teams.

Welke coachbenadering gebruik ik hierbij?

Mijn coachbenadering gaat uit van het TransforMissioneel Coachen. Deze benadering begint niet met het stellen van doelen of het bereiken van prestaties, maar met de vraag: wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zegt mijn identiteit over de wijze waarop ik inhoud geef aan mijn leven en/of bijvoorbeeld mijn werk?

Daarna komt de vraag: wat motiveert mij? Wat is mijn missie. Wat vind ik belangrijk en waar geef ik echt om? Hoe kan ik een betekenisvolle bijdrage leveren in deze situatie? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik in staat om authentiek te werken aan mijn eigen functioneren en het vormgeven van mijn taak en (levens)doel.

Bovenstaande coachbenadering kan individueel ingezet worden, maar ook op team en/of organisatie niveau.

Het bovenstaande is voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn geloof in Jezus Christus. Dit vormt een leidende kracht in mijn leven en hiermee dus ook in mijn wijze van coaching. Dit wil niet zeggen dat wanneer je anders of niet geloofd, deze benadering van coachen niet bij je kan passen. Respect en ruimte hebben voor elkaars waarden en overtuigingen is één van de voorwaarden om tot een waardevolle coachrelatie te kunnen komen.

Ik zie uit naar jouw verhaal en meer nog naar jouw droom!

Coachvragen rondom ouderschap en opvoeding:

Het ondernemerschap kan en mag ik met veel passie combineren met de zorg voor ons gezin. Op dit gebied heb ik veel mogen leren/ervaren betreffende balans tussen werk en vrije tijd, zorg voor relatie/gezin en zorg voor jezelf, opvoeding etc. Door de opgedane ervaring als moeder van vier kinderen en als ondernemer van Veld-Zicht zijn coachvragen omtrent ouderschap en opvoeding mij geheel niet vreemd.

Worstel je zelf met een vraag of situatie? Neem vrijblijvend contact op! Ik bespreek graag samen met je wat de mogelijkheden zijn.

“Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst.”   Jan Ligthart

 

 

Bidden, Zingen, Luisteren, Spreken, Stil zijn...

YouTube diensten

Sinds januari 2017 verzorg ik YouTube-diensten in kerkelijke gemeenten. Dit mag ik doen vanuit een verlangen gemeenten kennis te laten maken met de vele online middelen die er voor handen zijn. Ik ben er van overtuigd dat God ook op deze manier tot ons wil spreken. Met name de doelgroep jongeren en (jong)volwassenen, maar zeker ook ouderen geven aan geraakt te zijn door deze vorm van vieren, aanspreken, aanbidden en beleven.

Ik gebruik tijdens deze diensten muziek en film materiaal passend bij het thema van de dienst. (denk hierbij bijv. aan muziek van Nederland zingt, opwekking, worship en christelijke filmpjes en sprekers) Thema’s kunnen zijn; liefde, vergeving, bidden, kerk zijn, wie ben jij? etc. welke ik verbind met de bijbel. Ik probeer hierin dicht bij het “hier en nu” te blijven, waardoor we het met ons eigen leven kunnen verbinden.

Ik heb een christelijke coachopleiding (Post Hbo Excellent coachen) mogen volgen bij CC-Excellent en de training “Een preek die staat als een huis” bij Geloofwaardig spreken van Paulien Vervoorn.

Zelf ben ik verbonden aan een PKN gemeente in Haastrecht (Gereformeerde kerk Haastrecht). In deze gemeente ben ik kort na mijn geboorte gedoopt en heb ik op mijn 18de belijdenis mogen doen. Later mochten Hein en ik hier de zegen over ons huwelijk ontvangen en hebben we onze 4 kinderen laten dopen. Kortom een rijke verbinding. En misschien juist wel die rijke verbinding vormt/voedt mijn grote verlangen om de kerk mee te nemen in nieuwe vormen van “vieren en gedenken”.

Mocht je interesse gewekt zijn door het bovenstaande, stuur dan via de contactpagina een e-mail met je gegevens zodat ik contact met je op kan nemen en we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden voor jouw/jullie gemeente.

Hieronder de thema’s die al uitgewerkt zijn en wellicht gebruikt kunnen worden in uw/jouw gemeente:

 • Waarom naar de kerk?
 • God kijkt naar jou en zegt; je bent geweldig!
 • Vergeving
 • Petrus (Wie is Petrus en wat kunnen we van hem leren?)
 • Onderbreek je leven
 • Het grootste geschenk (past goed rond advent/kerst)
 • Als de lichtjes doven (past goed rond kerst/oud en nieuw)
 • De kracht van gebed
 • Angst versus Vertrouwen

Wil je een YouTube-dienst bijwonen dan ben je van harte welkom op:

 • 6 januari 2019 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • Flyer De kracht van gebed
 • 24 februari 2019 om 19.00 uur in de Protestante gemeente in Fijnaart
 • 24 maart 2019 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Oudewater (deze ochtend mogen we de dienst ondersteunen met beeld en geluid)
 • 24 maart 2019 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • Thema Houd vol!
 • 19 mei 2019 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • Flyer Stilte
 • 14 juli 2019 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 29 september 2019 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 15 december 2019 om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 2 februari 2020 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 29 maart 2020 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 3 mei 2020 om 10.00 uur in de gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 5 juli 2020 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 6 September om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht
 • 13 december 2020 om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk in Haastrecht

(Een kwartier voor aanvang van de dienst heten wij je graag welkom onder het genot van koffie/thee of fris en ook na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting en samen zijn)

 

Veld-Zicht & Licentie

Het gemak van het internet gecombineerd met technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat kerken een breed aanbod van muziek tot hun beschikking hebben en nieuwe voorzieningen om deze te gebruiken. Echter, het auteursrecht en de wettelijke naleving ervan zijn niet altijd eenvoudig te begrijpen. CCLI is er om dit eenvoudig te maken. Onze licenties zijn afgestemd op de behoeften van kerken en zijn gemaakt om eerlijk en rechtmatig gebruik van muziekwerken mogelijk te maken. Tegelijkertijd bespaart de gebruiker kosten en tijd dat het regelen van het auteursrecht per auteur en per lied met zich meebrengt.

Muziek voor iedereen. Als agent voor BUMA/Stemra biedt CCLI de Buma uitvoeringlicentie aan. Deze licentie biedt kerken dekking bij het uitvoeren van muziek en het organiseren van optredens en concerten voor de eigen gemeenschap. Uitvoering Licentie Laag dekt uitvoeringen door muzikanten en/of zangers welke behoren tot de eigen kerkgemeenschap. Uitvoering Licentie Hoog is een uitbreiding en dekt tevens de uitvoeringen door muzikanten, zangers en groepen van buiten de kerkgemeenschap en het afspelen van achtergrondmuziek voor, tijdens of na de samenkomsten.

Veld-Zicht beschikt over het certificaat Uitvoering Licentie HoogCertificaat