Coaching - Ondernemerschap

In 2016 heb ik de Post Hbo opleiding Excellent Coachen op Practitionerniveau met succes afgerond. Hierop volgend heb ik in maart 2019 het diploma voor Senior Practitioner coach, gespecialiseerd op organisatie en teamcoaching mogen behalen.

Als ondernemer van Veld-Zicht (Melkveehouderij, Kinderopvang en Woonzorg voor dementie) heb ik veel ervaring omtrent ondernemerschap en het werken met personeel.

Dit maakt dat ik me goed kan verplaatsen in coachvragen op het gebied van ondernemerschap, leidinggeven en teams.

Welke coachbenadering gebruik ik hierbij?

Mijn coachbenadering gaat uit van het TransforMissioneel Coachen. Deze benadering begint niet met het stellen van doelen of het bereiken van prestaties, maar met de vraag: Wie ben ik? Wat maakt mij uniek? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zegt mijn identiteit over de wijze waarop ik inhoud geef aan mijn leven, mijn manier van ondernemen of bijvoorbeeld mijn werk?

Daarna komt de vraag: Wat motiveert mij? Wat is mijn missie. Wat vind ik belangrijk en waar geef ik echt om? Hoe kan ik een betekenisvolle bijdrage leveren in deze situatie? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik in staat om authentiek te werken aan mijn eigen functioneren en het vormgeven van mijn taak en (levens)doel.

Het bovenstaande is voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn geloof in Jezus Christus. Dit vormt een leidende kracht in mijn leven. Dit wil niet zeggen dat wanneer je anders of niet geloofd, deze benadering van coachen niet bij je kan passen. Respect en ruimte hebben voor elkaars waarden en overtuigingen is één van de voorwaarden om tot een waardevolle coachrelatie te kunnen komen.

Ik zie uit naar jouw verhaal en meer nog naar jouw droom!

Individuele Coachvragen:

Het ondernemerschap combineer ik met de zorg voor ons gezin. Op dit gebied heb ik veel mogen leren/ervaren betreffende balans tussen werk en vrije tijd, zorg voor relatie/gezin, zorg voor mezelf, etc. Worstel je met een vraag of situatie in welke context dan ook? Neem dan vrijblijvend contact op! Ik bespreek graag samen met je wat de mogelijkheden zijn.

Voor ondernemers in de kinderopvang:

Ik ben door het FCB erkend als pedagogisch coach- en beleidsmedewerker. PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER-COACH Dat wil zeggen dat de gefactureerde uren voor coaching vanuit Veld-Zicht meegeteld mogen worden in de registratie van de wettelijk verplichte uren coaching binnen de kinderopvang. Zie ook het Ondersteuningsabonnement

Kostenoverzicht:

Individuele coaching: € 60,00 per uur

Teamcoaching op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur: € 75,00 per uur

Teamcoaching op een avond of zaterdag: € 95,00 per uur

  • Eventuele reiskosten worden doorberekend op basis van € 0,19 per kilometer en de helft van de totale reistijd. (Google Maps zal hierin leidend zijn qua aantal kilometers kortste route en reistijd bij normale verkeersdrukte)
  • De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.
  • De facturering vindt plaats op basis van het werkelijke aantal uren (maar nooit meer dan afgesproken) en na bewezen diensten.

 

 

“Wat wij in het leven niet kunnen controleren, leert ons het meest over hoe los te laten”.

 

 

 

 

 

Internationale Ethische Code

Klachtenreglement-nobco